Zapraszamy

Stowarzyszenie Kobiet AMAZONKI w Pucku

„Amazonka” to kobieta aktywna, która nie tylko pokonuje własne słabości ale niesie pomoc innym kobietom w potrzebie. Jest to działalność pań tworzących kluby z potrzeby serca, z potrzeby niesienia pomocy innym. Jednoczy je chęć pokonania najczęściej występującego u kobiet nowotworu – raka piersi.

Nasze stowarzyszenie działa od 25.05.1995 roku. Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich spotkaniach AMAZONEK.

Nasza działalność, począwszy od spotkań towarzyskich i rehabilitacji ruchowej, a skończywszy na psychoterapii ma jedne cel – POMÓC SOBIE I INNYM.

Pomoc tę realizujemy poprzez:

zbieranie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o raku piersi
organizowanie spotkań z lekarzami i psychologami
rehabilitację ruchową- odzyskanie i podtrzymanie sprawności fizycznej
promocję zdrowego trybu życia
współpracę z instytucjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych
wzajemną pomoc i wsparcie dla członków i ich rodzin

AMAZONKO NIE MUSISZ BYĆ SAMA!!! PRZYJDŹ DO NAS!!!

Zapraszamy do Władysławowa w poniedziałki na godzinę 16:00 w domu parafialnym im. błogosławionego Jana Pawła II, ul. Żeromskiego.

Zapraszamy do Pucka w piątki na godzinę 15:30 do MOKSiRu ul. Lipowa 3c.

Kontakt telefoniczny: 609 892 708, 602 808 688.