o Stowarzyszeniu

Klub AMAZONKA

W dniu 5 grudnia 2011 r.we Władysławowie przy Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w ramach Puckiego Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii rozpoczął swoja działalność Klub AMAZONKA z siedziba w Domu Parafialnym im. Bł. Jana Pawła II . Inicjatorkami są Panie Barbara Michalak i Lucyna Kosińska

W pierwszym spotkaniu wzięło udział kilkanaście kobiet nie tylko z Władysławowa, ale również z Jastrzebiej G. i półwyspu. Spotkanie rozpoczął ks. Proboszcz Krzysztof Antoń powitaniem i wyrażeniem radości, ze taka inicjatywa sie zrodziła i będzie mogła być tutaj realizowana. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie tego dzieła uczczone zostały solenizantki Barbary i omówiono sprawy organizacyjne.

Stowarzyszenie „Amazonki” jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

Celem ruchu jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Początki społecznego ruchu na rzecz kobiet z rakiem piersi, sięgają roku 1987, kiedy to pod patronatem Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka powstał pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii „Amazonki”.

Obecnie ok. 15 tys. członkiń jest zrzeszonych w 140 Klubach i filiach, które w 1993 r utworzyły Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” z siedzibą w Poznaniu.

Puckie Stowarzyszenie założone zostało przy wsparciu Gdańskiego Klubu „AMAZONKI” – 25 maja 1995 r. Pierwszą przewodniczącą została nieżyjąca już Barbara GOLLA.
W roku 1996 na przewodniczącą wybrana zostaje Halina PIONTKE.
16 października 2003 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku wpisał nasze Stowarzyszenie do Rejestru Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych pod nazwą „Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii AMAZONKI” w Pucku.

16 marca 2012 na Walnym Zebraniu stowarzyszenia została podjęta uchwała o zmianie zarządu. Prezesem została Lucyna Kosińska, wiceprezesem Barbara Michalak, skarbnikiem Jolanta Krzeszewska, sekretarzem Iwona Stańczyk, członkiem Agnieszka Szczepaniak.

Działalność Stowarzyszenia intensyfikuje się w kilku płaszczyznach:
– prowadzeniu rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
– podnoszeniu świadomości w zakresie chorób nowotworowych;
– współpracy ze specjalistami medycznymi.